‘’Verborgen water’’

Een gevoel van vrijheid en zorgenloosheid ervaar ik als over de Houtribdijk rijd van Enkelhuizen naar Lelystad. Dankbaar voor de plek waar ik woon. Nederland staat bekend op de unieke manier hoe wij met water om gaan. Ik ben mij gaan verdiepen in het water en de dijken in Nederland. Hoeveel vrijheid water mij geeft, is het tegelijk ook een bedreiging. Door de stijging van de zeespiegel komt het water steeds hoger te staan. Rijkswaterstaat heeft verschillende scenario’s gemaakt. Mijn visie op het water is dat we de verandering moeten accepteren.

‘’Laten we meebewegen met de stijging van de zeespiegel’’.

De vrijheid, de bedreiging en mijn toekomstvisie heb ik vertaalt in de ruimte. Ik heb een pad gecreëerd die je leidt naar de verschillende plekken. Wanneer je binnenkomt ervaar je een gevoel van vrijheid. Het licht wat van boven naar beneden komt en het water wat je ziet. Via een trap die in een helix vorm loopt ga je naar boven toe. Daar heb je uitzicht over het terrein. Je staat op een plateau waarbij je naar beneden kan kijken. Je ziet het water beneden. Zo hoog zouden we leven als het water onze kant op komt. Een plek van bewustwording. Via een andere helixtrap die symmetrisch loopt van de andere trap loop je naar beneden. Daar ervaar je de bedreiging van het water. Je kan ervoor kiezen om het water in te lopen. Je ervaart dat het water heel dicht bij je kan zijn.

  • Afmeting

    300 m2